7/1/2020

אתה יודע, אני חושבת שהייתי יכולה להיות טובה בזה...