1/1/2020

מי היה מאמין שבעתיד, בשנת 2020, אני עדיין אהיה אני והחיים שלי עדיין יהיו החיים הרגילים שלי...