6/4/2019

עלטה. התריסים הוגפו, השעונים הושתקו, אני מוכנה לשינה מתוקה עד מחר בצהריים, לפחות. עכשיו נשאר רק הנושא הפעוט הזה של להירדם... לילה טוב...