8/3/2019

אתה כבר יודע שהשקט הזה הוא הדבר הכי מסוכן, נכון? אולי מתישהו בקרוב אמצא שוב את המילים שלי...