3/3/2019

אתה שומע? הסוף מתקרב, אני יודעת. אם אפשר, בשביל כולנו, אחרי יוני...

מודעות פרסומת