14/12/2018

מי אתה איש מוזר ששימחת ועיצבנת אותי כל כך בחלום? אתה קיים? אנחנו מכירים? אתה קיים? אנחנו נכיר? מי אתה איש מוכר שחייכת אליי בחלום? זה הרגיש כאילו אהבתי, זה הרגיש כאילו הכרתי, זה הרגיש כאילו אתה לא רק בחלום...