12/12/2018

תודה על הרע במיעוטו, חזרנו לנשום לבינתיים...